Państwa Unii Europejskiej.

Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 roku. Najpierw należało do niej 6 państw Europy Zachodniej – Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy, Niemcy. Na ten moment wszystkich państw członkowskich jest 28. Nie wszystkie państwa Europejskie należą do Unii Europejskiej. To jakie państwa należą do unii europejskiej zależy od rządu danego państwa i od samej unii. Każde państwo ma prawo wyjść z unii. Istnieje kilka celów, którymi unia się charakteryzuje. Pomiędzy państwami należącymi ma nastąpić zacieśnienie współpracy gospodarczej co sprawi, że postęp ekonomiczny i społeczny będzie większy. Handel, wszelka wymiana, podróże i wiele innych kwestii wewnątrz unii następują dzięki wspólnym zasadom. Unia Europejska ma być też reprezentacyjna wobec polityki zagranicznej, współpracy z krajami innych kontynentów. Wprowadzone normy prawne, swobodny przepływ ludzi wewnątrz unii ma utworzyć atmosferę wolności, swobody, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Ogólnie polepszenie standardów życia, np. poprzez liczne dofinansowania sprawia, że wspiera się przedsiębiorców, rolników, bezrobotnych, studentów, pracowników potrzebujących przekwalifikować się. Możliwa jest również współpraca uczelni – Erasmus znany wśród studentów sprawia, że mogą oni poszerzać swoje horyzonty, ucząc się na uczelniach zagranicznych. Budżet Unii Europejskiej zbierany wspólnie przez wszystkich członków pozwala również pomagać państwom członkowskim w momentach kryzysu ekonomicznego. Hymnem Unii Europejskiej jest Oda do radości, symfonia Ludwiga van Beethovena, flaga składa się z dwunastu gwiazd na chabrowym tle. Niektóre państwa zmieniły walutę na wspólną czyli euro. W obrębie unii podróżni nie muszą posiadać paszportu, wystarczy dowód osobisty. Powstała nawet domena internetowa z końcówką .eu związana bezpośrednio z unią. Rejestracja domeny jest dostępna dla wszystkich. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku. Posiadamy z tego tytułu wiele korzyści. Wielu Polaków mogło wyjechać do pracy oraz zamieszkać za granicą. Polska od początku kiedy tylko dotacje mogła otrzymać pobrała już 26 miliardów euro. Pieniądze zostały bardzo dobrze wykorzystane. Zyskało na tym wielu przedsiębiorców, którzy bez dotacji nie zdecydowaliby się otworzyć firmy. Poza tym w Unii wielu Polaków ma szansę zasiadać na wysokich stanowiskach Unii i decydować o różnych kwestiach. Wśród dotacji znane są takie jak: Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne. Dzięki nim możemy mieć wpływ na rozwój przedsiębiorstw, prowadzić badania naukowe, wychodzić na zagraniczne rynki, rozwijać region, w którym działamy, wspierać małe gminy, małe przedsięwzięcia i mikro biznesy. W tym samym czasie co Polska do Unii przystąpiło dziewięć państw: Cypr, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta. Ochrona środowiska to jeden z ważniejszych tematów polityki Unii Europejskiej we współczesnych czasach. Kwestie, które są poruszane to zanieczyszczenie środowiska, odpady, zmiany klimatyczne itp.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here