Nie zawsze alergia

Wraz ze wzrostem poziomu życia i rozwojem medycyny znacznie wydłużył się średni czas życia. Szacuje się, że obecnie wynosi on dla mężczyzn 71, a dla kobiet 79 lat. Mimo wszystko na tle Europy wypadamy słabo, W Niemczech średnia długość wieku mężczyzny wynosi 78 lat, kobiet 83 lata. Powody tego stanu rzeczy są różne, niemniej mamy poważne wieloletnie zaniedbania, jeśli chodzi o profilaktykę i opiekę nad starszymi ludźmi.
Jeśli chodzi o przyczyny śmierci, na pierwszym miejscu są choroby układu krążenia, na drugim nowotwory, a na trzecim choroby układu oddechowego. Niestety dużo starszych pacjentów bardzo ciężko przechodzi zapalenie płuc, a czasami leczenie rozpoczyna się zbyt późno i chorego nie da się już uratować. Równie niepokojąco wygląda odsetek zachorowań na choroby oddechowe u dzieci. Tu jednak sytuacja wygląda trochę inaczej. Ze względu na zanieczyszczenie środowiska i choroby cywilizacyjne sporo dzieci cierpi na różnego rodzaju alergie. Rodzicom trudno czasem zauważyć, że symptomy wskazują na inne, poważniejsze schorzenie.
Wszyscy więc powinniśmy wiedzieć, jakie są objawy zapalenia płuc, by szybko zareagować i nie dopuścić do zaostrzenia choroby. W przypadku pozaszpitalnego zapalenia płuc (czyli, gdy choroba pojawia się poza szpitalem), są to przede wszystkim: kaszel (często z odpluwaniem ropnej plwociny), gorączka, dreszcze, ból w klatce piersiowej i złe samopoczucie. Przy tych objawach koniecznie należy udać się do lekarza. Gdy po opukaniu i osłuchaniu klatki piersiowej podejrzewa on zapalenie płuc, zleca wykonanie badanie krwi w kierunku leukocytozy i prześwietlenie radiologiczne płuc. Gdy leczenie antybiotykami podejmie się w początkowym stadium choroby, szybko następuje poprawa, a śmiertelność wynosi mniej niż 1 procent.
Trochę inaczej to wygląda u chorych, u których zapalenie płuc wywiązało się podczas leczenia innej choroby na oddziale szpitalnym, szczególnie podczas mechanicznej wentylacji trwającej dłużej niż 1 dobę. Do zakażenia bakteriami typowymi dla zapalenia płuc dochodzą infekcje spowodowane innymi szczepami o bardzo silnym niekorzystnym oddziaływaniu i często odpornymi na antybiotyki. Oprócz typowych objawów chory może odczuwać duszność na skutek zniszczenia fragmentów płuc. W opłucnej może się zbierać płyn, często ropny i cuchnący. Wtedy konieczne jest wykonanie drenażu. Mimo wzmożonego leczenia śmiertelność wynosi tu od 10% nawet do 40% zakażonych, gdy do zakażenia doszło na oddziale intensywnej terapii.
Taki stan rzeczy spowodowany jest przede wszystkim wysoką odpornością bakterii na antybiotyki, która z kolei jest skutkiem zbyt częstego ich stosowania.
O ile przy zakażeniach szpitalnych pozostaje nam tylko obserwować chorego i szybko reagować, poza szpitalem trzeba położyć nacisk na profilaktykę. Pamiętajmy, że do czynników ryzyka należy palenie papierosów, cukrzyca, zła higiena jamy ustnej, niewydolność serca, stosowanie leków obniżających odporność. Ponieważ osoby starsze są szczególnie narażone, trzeba dbać o warunki, w jakich przebywają.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here