Śruby a konwersja norm ISO/DIN/PN

Argumentów przemawiających za wyborem śrub spełniających normy ISO/DIN/PN jest naprawdę bardzo dużo. Nie powinno zatem dziwić, że tak sporo osób kupuje właśnie tego typu elementy złączne. Co oznaczają poszczególne skróty? Jak odbywa się konwersja w obrębie tego tematu?

ISO/DIN/PN – najważniejsze informacje

Najbardziej rozpowszechnione są bez wątpienia normy ISO. Należy zauważyć, że w tej kwestii – kolokwialnie pisząc – najwięcej do powiedzenia ma Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Do jej podstawowych zadań należy rozwój tego tematu na skalę globalną. Dzięki temu  międzynarodowa wymiana dóbr oraz usług powinna być zdecydowanie łatwiejsza. Nie będzie bowiem wątpliwości, co do tematu umowy itp. Warto zauważyć, że Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna powstała w 1947 roku. Dużo wcześniej, ponieważ w 1917 roku, na rynku pojawił się Niemiecki Instytut Normalizacyjny. W tym momencie nosi on nazwę Deutsches Institute für Normung. Od tego terminu powstały natomiast normy DIN. Jakie są zadania tej placówki? To między innymi kontrola jakości wyrobów, opracowywanie i publikowanie norm, badania przemysłowe, a także różnego rodzaju prace naukowo-badawcze.

Warto poświęcić kilka zdań PN – Polskim Normom. Główne dowodzenie w obrębie tego tematu ma Polski Komitet Normalizacyjny. Generalnie zadaniem tej państwowej jednostki organizacyjnej jest prowadzenie Normalizacji Krajowej. Chodzi między innymi o zatwierdzenie lub rozpowszechnianie norm. Niektóre zadania są natomiast mniej miłe do wykonywania. W tym momencie mamy na myśli wycofywanie norm, które nie spełniają po prostu dłużej określonych standardów.

Konwersja pomiędzy ISO/DIN/PN

Po co w ogóle jest wykonywana konwencja? Komu jest ona przydatna? Warto zwrócić uwagę na aspekt, że jest to swego rodzaju uniwersalny język, którym posługują się osoby z rozmaitych krajów handlujące na przykład elementami złączonymi. Prawidłowo wykonana konwersja sprawia, że na przykład strona sprzedająca oraz kupująca dokładnie wie, co jest przedmiotem umowy. Co zrobić, aby ją zrealizować? Dobrze byłoby odwiedzić stronę internetową stalmut.pl. Można tam bowiem zrealizować bez żadnego problemu – oraz stosunkowo szybko – to zadanie. Wyjaśnimy to na przykładzie śrub z łbem młoteczkowym z podsadzeniem. Mają one między innymi oznaczenie PN 82418. Możecie wpisać lub wkleić tę normę albo nazwę produktu. Dzięki temu będziecie za chwilę wiedzieli, że norma ustanowiona przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny to DIN 186 – biorąc pod uwagę właśnie te opisywane wyżej śruby.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here