Skatepark Będzin znalazł się w naszym http://4emotion.pl/najlepsze-skateparki-w-polsce-jedyne-takie-zestawienie zestawieniu NAJLEPSZE SKATEPARKI W POLSCE! - powierzchnia1200 m2. Skatepark Będzin został oddany do użytku w 2012 r. Elementy skateparku: 6 schodów z 2 murkami oraz poręczą, Poręcz łamana 90st, Ławka , London gap, Poręcz łamana, Murek, Funbox piramida z poręczą, Funbox Mulda, Pole jam, Ławka 2, 4 Schody, Poręcz łamana, Manual box łamany, Minirampa H 150. Dzięki TECHRAMPS za fotki obiektu.