Nota korygująca online

Do wystawienia noty korygującej zobowiązany jest nabywca faktury, na której znajdują się błędy natury formalnej, a więc błędne dane osobowe, błędna data sprzedaży czy wykonania usługi. Konieczność i sposób wystawienia takiej faktury reguluje artykuł 106 ustęp 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nota korygująca online – co może korygować?

Za pomocą noty korygującej jesteśmy w stanie poprawić tylko błędy natury formalnej na fakturze, a więc takie, które nie dotyczą ilości sprzedanego towaru, ceny, czyli nie wpływają na kwotę podatku VAT na fakturze.

Nota może korygować:

– dane kontrahenta, a więc nazwę, adres zamieszkania czy numer NIP
– datę zakończenia sprzedaży lub wykonania usługi
– nazwę usługi lub towaru
– termin płatności, adnotacje
– widoczny na fakturze sposób płatności

Nota korygująca online – czego nie może korygować?

Nota nie może wpływać na wysokość podatku VAT obecnego na fakturze, a więc zmieniać kwoty lub ilości sprzedanych towarów, lub usług.

Nota nie może korygować:

– jednostki miary i ilości sprzedanych towarów lub usług
– ceny jednostkowej (netto) towarów lub usług
– sumy wszystkich upustów i obniżek cen
– stawek podatkowych

Nota korygująca a faktura korygująca

Notę korygującą wystawia nabywca faktury, który znalazł na niej błędy natury formalnej i chce taką fakturę skorygować. W tym celu wystawia notę korygującą, która musi być zaakceptowana przez sprzedawcę.

Faktura korygująca to narzędzie do korekcji tego wszystkiego, czego nie jest w stanie korygować nota. Jest to nowa faktura, która odnosi się do poprzedniej, korygując błędne wartości udzielonych rabatów, ilości sprzedanego towaru i jego wartości, a tym samym stawki podatkowe. Z uwagi na zmianę wartości podatków wyróżnia się dwa rodzaje tej faktury: in plus oraz in minus, a więc faktura „na plus,” lub „na minus” względem pierwotnej.

Jak zabezpieczyć się przed koniecznością wystawiania korekt?

Jedyne co możemy zrobić to podać kontrahentowi poprawne dane oraz sprawdzić poprawność wszystkich danych jeszcze na miejscu sprzedaży lub od razu po otrzymaniu faktury. Natomiast będąc sprzedawcą, warto zadbać o posiadanie dobrego programu do fakturowania, który daje możliwość zaciągnięcia danych kontrahenta po numerze NIP, co minimalizuje możliwość wystąpienia błędów formalnych, ponieważ po pobraniu danych możemy pomylić się już jedynie w nazwie towaru lub usługi czy datach.

Artykuł powstał woparciu o materiały znalezione na afaktury.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here