Nerwica

Nerwica jest popularnym, często stosowanym zwłaszcza w języku potocznym określeniem. Nie jest jednak określeniem stricte medycznym. Wręcz przeciwnie, w psychologii i psychiatrii nerwica nie jest obecnie nazwą stosowaną, a zaburzenia, które się pod nią kryją, przybierają zazwyczaj miano zaburzeń lękowych. Zobaczmy zatem, czym dokładnie są i z czym się wiążą.

Nerwica, czyli zaburzenia lękowe

Nerwica to dawne określenie na zaburzenia lękowe, które dotykają wielu osób w naszym społeczeństwie: szacuje się, że nawet 20%. Nie są one traktowane jako choroba, ale też nie są oznaką słabości czy przewrażliwienia. To realne zaburzenie, które powoduje poważny dyskomfort w życiu codziennym i może obejmować zarówno objawy emocjonalne, jak i somatyczne. Jest to sytuacja, w której pojawia się niepokój (często długotrwały), pomimo że nie ma wyraźnych i logicznych przesłanek do jego powstania.

Dlaczego występują zaburzenia lękowe?

Zaburzenia lękowe, które jeszcze do niedawna określane były mianem nerwicy, są spowodowane przez wiele różnorodnych czynników. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić traumatyczne doświadczenia, które mogły mieć miejsce zarówno w dzieciństwie, okresie dorastania, jak i w dorosłości. Do takich traumatycznych wydarzeń mogą należeć między innymi: doświadczenie przemocy, nagła poważna choroba czy śmierć bliskiej osoby.

Oprócz doświadczeń traumatycznych, na pojawienie się nerwicy może mieć wpływ przebywanie przez długi czas pod wpływem bardzo silnego stresu. Może on mieć przyczynę na przykład w długotrwałym stanie finansowym gospodarstwa domowego czy przeciągających się konfliktach.

Na nerwicę szczególnie narażone są osoby, które doświadczyły trudnych przeżyć w okresie dzieciństwa. Mogły nie być akceptowane przez rodziców lub grupę rówieśniczą. Nadmiernie wymagający i oschli, ale też nadopiekuńczy rodzice mogą być kolejnymi przyczynami powstawania zaburzeń lękowych.

Czym objawia się zaburzenie lękowe?

Zaburzenia lękowe zazwyczaj mają charakter stanu przewlekłego, w którym pacjent doświadcza stałego strachu i napięcia. Dodatkowo, mogą występować nagłe i bardzo silne ataki paniki. Często zaburzenia lękowe możemy rozpoznać po charakterystycznych objawach somatycznych, a nie tylko emocjonalnych, w tym za sprawą:

  • kołatania serca, podwyższonego tętna,
  • duszności, dławienia się,
  • bólu brzucha, nudności, problemów żołądkowych różnego rodzaju,
  • bólów i zawrotów głowy,
  • problemów z pamięcią, koncentracją,
  • ciągłego poczucia napięcia, nieumiejętności odprężenia się, bezsenności.

Leczenie zaburzeń lękowych

W zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta, leczenie nerwicy może przybierać różne formy. Zmniejszenie poziomu lęku (zwłaszcza lęku uogólnionego) możliwe jest między innymi dzięki dobrze dobranej farmakoterapii. Zazwyczaj ogromną rolę odgrywa także  – albo nawet przede wszystkim – psychoterapia, która pozwala na poznanie przyczyn nerwicy oraz na opracowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z doświadczanymi trudnościami w życiu codziennym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here