Jak poprawnie wypełnić fakturę?

Faktura jest to najpopularniejszym dokumentem, który świadczy o dokonaniu transakcji. Może ona przybrać nie tylko formę papierową, ale również elektroniczną, jest to tak zwana e-faktura. Zgodnie z ustawą o VAT o tym, z jakim rodzajem faktury mamy do czynienia nie decyduje nazwa, lecz dane, które są w niej zawarte. Ustawa określa jakie elementy powinny się znaleźć w tym dokumencie, aby został on uznany za fakturę. Przede wszystkim, faktura powinna być wystawiona dla nabywcy, ale również dla wystawcy, zatem musi być wystawiona przynajmniej w dwóch egzemplarzach.

Czy wiesz, że …
Jedynie organy egzekucyjne mają obowiązek wystawić fakturę w trzech egzemplarzach, który otrzymuje nabywca, osoba która wystawiła dokument oraz dłużnik.

Do kiedy należy wystawić fakturę?

Wystawcą faktury zazwyczaj jest firma, natomiast odbiorcą może być osoba prywatna lub inny przedsiębiorca. Podatnik zazwyczaj ma czas do 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu sprzedaży danej usługi czy też towaru. Istnieją wyjątki od tej zasady dla usług budowlanych, gdyż fakturę należy wystawić przed upływem 30 dni od wykonania usługi. Wyjątek dotyczy również dostawy książek, ponieważ fakturę można wystawić do 60. dnia od ich wydania. Kolejnym odstępstwem od reguły, są objęte czynności, które polegają na drukowaniu m.in. książek, gdyż fakturę można wystawić do 90. dnia od dnia zakończenia czynności. Od około czterech lat, firmy zwolnione z VAT również muszą wystawiać faktury, choć wcześniej mogły dokumentować dokonane transakcje jedynie za pomocą rachunków. Należy pamiętać że, te terminy obowiązują zarówno nievatowców, jak i vatowców.

Czy wiesz jakie dane do faktury należy wprowadzić?

Wystawianie faktur, to w jakich warunkach powinny być przechowywane oraz jak należy je przesyłać, zostało ściśle określone przez prawo, i niesie to za sobą liczne wymagania, które należy spełnić. Ustawa o VAT określa jakie elementy powinny znaleźć się w fakturze VAT, a są nimi takie dane jak:
• datę jej wystawienia,
• numer faktury,
• nazwę sprzedawanego towaru bądź usługi,
• miarę w której towar został sprzedany,
• zakres wykonanych usług lub też ilość sprzedanych towarów,
• imię i nazwisko, bądź nazwę sprzedawcy, a także nabywcy,
• adres oraz numer NIP sprzedawcy i nabywcy,a jeśli nabywca jest osobą prywatną jego NIP nie jest wymagany,
• datę zakończenia dostawy towarów, czy też wykonywania usług, jeśli różni się ona od daty wystawienia faktury,
• cenę jednostkową netto za sprzedawaną usługę lub też towar, a także ich łączną wartość netto,
• kwotę upustu,
• stawki podatku,
• całkowitą sumę wartości sprzedaży netto wraz z podziałem na sprzedaż zwolnioną od podatku oraz tą, która jest objęta innymi stawkami podatku,
• obliczoną kwotę podatku od danej sumy wartości sprzedaż netto wykonanej usługi, lub towaru, włącznie z podziałem na kwoty dotyczące wyszczególnionych stawek podatku,
• całkowitą kwotę należności.

Jeśli faktura zawiera wszystkie te dane, możemy ją uznać za poprawną. A od 2013 roku na fakturze nie ma obowiązku zamieszczenia nazwy „Faktura VAT”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here