Grzech ciężki

W życiu bardzo często wielu z nas szuka granic w przeróżnych sytuacjach społecznych. Jednak jeśli poszukujemy granicy pomiędzy grzechem lekkim, a grzechem ciężkim – to możemy odczuwać swego rodzaju zagubienie. Dlaczego się nad tym zastanawiamy? Ponieważ od tego zależy, czy możemy przystąpić do Komunii Świętej. Jak już zostało wspomniane wcześniej – wielu z nas przechodzi przez ten etap. W tym przypadku jest to droga duchowego wzrostu.

Warunki grzechu ciężkiego

Jakie są grzechy ciężkie? Są to takie grzechy, które łącznie spełniają w sumie trzy warunki.

Warunkiem pierwszym jest pełna świadomość dokonanego czynu. Musimy wiedzieć, jaką wagę ma dany akt oraz to, że jest przeciwny woli boskiej. Jednak nie zawsze niewiedza jest usprawiedliwieniem. Wiara jest drogą duchową, która wymaga chęci zdobywania wiedzy. Nikt nie musi być od razu teologiem, lecz należy posiąść podstawową wiedzę.

Drugim warunkiem jest pełna dobrowolność. Jeśli dany czyn został dokonany z własnej, nieprzymuszonej woli – możemy narazić się na grzech ciężki. Czy więc nałóg jest grzechem ciężkim? Nie, ponieważ nałóg to rodzaj choroby i przymusu wywieranego przez ludzki organizm oraz umysł. Oczywiście nie oznacza to, że możemy problem uzależnienia pozostawić samemu sobie. Wtedy może to już być grzech zaniedbania.

Trzecim warunkiem popełnienia grzechu ciężkiego jest dokonanie określonego aktu w ważnej sprawie. Jakie grzechy należą do ważnych spraw? Są to ogólnie przykazania z dekalogu. A szczególnie te, które dotyczą zabójstwa, kradzieży, kłamstwa w ważnej sferze bądź cudzołóstwo. Grzechem ciężkim jest także odejście od swojej wiary oraz bluźnierstwo przeciwko Bogu.

Podstawowe definicje grzechu ciężkiego

Powyższe trzy warunki stanowią swoistą definicję grzechu ciężkiego. Jest to jedno z najprostszych wyjaśnień. Jednak pierwszą definicję napotykamy już w samym Piśmie Świętym. Przedstawia ją Święty Jan Apostoł w swoim pierwszym liście. Mówi o nim, że „istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć”. Dlatego też grzech ciężki używany jest zamiennie z określeniem grzech śmiertelny, który stanowi jego synonim.

Grzech jest przede wszystkim sprzeciwieniem się miłości Boga do człowieka. Żal za grzech powinien również wypływać z tej wiedzy.

Co zrobić z nieustannie rodzącymi się wątpliwościami?

Jeśli pomimo poszukiwaniu odpowiedzi, nadal dręczą nas wątpliwości to najlepiej jest rozwiązać je w konfesjonale. Ksiądz prawdopodobnie okaże się najlepszą osobą, która konkretnie odpowie na wszelkie postawione pytania. Jest tak dlatego, gdyż jest to osoba bardzo dobrze przygotowana teologicznie oraz dokładnie poznaje konkretny przypadek. Może także udzielić zalecenia, jak radzić sobie w walce ze wciąż nawracającym grzechem.

Warto, a nawet należy przede wszystkim kształtować swoje własne sumienie. Wymaga to odpowiedniego czasu. Długość tego czasu jest dla każdego człowieka czymś głęboko indywidualnym. Stawianie pytań, poszukiwanie odpowiedzi, refleksja oraz czytanie Pisma Świętego zdecydowanie przyczyni się do wzrostu duchowego oraz ukształtowania sumienia każdego z nas.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here